Polityka prywatności

 

Polityka Ochrony Prywatności

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://sklep.netcomplex.pl 

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Cieszyńska 79, 43 – 300 Bielsko Biała, numer NIP: 547-216-54-61, numer REGON: 365444659, kapitał zakładowy 25 000,00 zł.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 

 

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych w celu realizacji wymogów ustawowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

2. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi. W zakres przetwarzanych danych osobowych wchodzi: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, adres e-mail, numer telefonu.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji Konta a także podczas składania zamówienia jest konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Sprzedawcę. 

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, oraz prawo do ich usunięcia a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 

6. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Klient przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@netcomplex.pl lub pisemnie na adres: Net Complex sp. z o.o., ul. Cieszyńska 79, 43 – 300 Bielsko Biała.

 

§ 3 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług jak i dostosowania strony Sklepu do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. 

2. W ramach działania Sklepu internetowego wykorzystywane są pliki cookies, umożliwiające identyfikację sesji danej osoby w przeglądarce internetowej zapamiętujące zawartość otwartego koszyka na stronie, ostatnio przeglądanych produktów jak i umożliwiające poprawne zalogowanie do Konta Klienta.

3. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

4. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  1. Firefox: link
  2. Internet Explorer: link
  3. Opera: link
  4. Chrome: link
  5. Safari: link