Sposoby i terminy płatności

 

Sposoby i terminy płatności za towar

 

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU.

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy: 

  • Bank ING: 37 1050 1070 1000 0090 3104 7385.

3. W przypadku płatności przelewem bankowym, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

4. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.